Ewakuacja w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych – ćwiczenia służb

Ewakuacja w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych – ćwiczenia służb

Ćwiczenia służb w Świątnikach Górnych, Fot. http://kpp-krakow.policja.gov.pl

Policjanci z powiatu krakowskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzili ćwiczenia ewakuacyjne z budynku Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Wcześniej poinstruowali kadrę szkoły oraz uczniów jak postępować w sytuacji zagrożenia.

Działania zostały przeprowadzone 24 października br. Ich tematem była „Ewakuacja ludności z budynku użyteczności publicznej” w tym przypadku Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, w związku z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego. Z ramienia Policji udział wzięli funkcjonariusze z Wydziału Sztab, Wydziału Ruchu Drogowego oraz policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych, a także z Sekcji Minersko – Pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie. Współudział w ćwiczeniach miała również Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz OSP z terenu Świątnik Górnych. Dwa dni wcześniej mundurowi przeprowadzili wykład dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów, w ramach którego poinformowali ich jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia oraz podczas ewakuacji, a także zaprezentowali film instruktażowy.

Ćwiczenie to miało na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur policyjnych w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez policjantów w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. Z uwagi na charakter ćwiczenia wiodącą rolę pełniła Policja. Zadaniem policjantów było przede wszystkim przeprowadzenie ewakuacji ludności z zagrożonego budynku, zabezpieczenie terenu prowadzonych działań, zabezpieczenie dróg w pobliżu budynku placówki oraz neutralizacja zagrożenia wynikającego z podłożenia ładunku wybuchowego w obiekcie.

Wszystkie osoby przebywające w szkole zostały w bezpieczny i sprawny sposób ewakuowane. Całość działań przebiegła pomyślnie i bez zastrzeżeń.

Źródło: kpp-krakow.policja.gov.pl


Komentuj teraz:


Masz ciekawą informację, wiadomość, organizujesz wydarzenie? Napisz do nas: [email protected]